Tagarchief: Callant Verzekeringen

Steeds meer mensen willen hun glimlach beschermen met een tandverzekering

AdobeStock_173538152
Lees het gehele artikel

Een tandverzekering is momenteel één van de meest gekozen verzekeringsproducten. Het fenomeen zien we zowel bij particulieren als professionelen. Een verzorgd gebit is belangrijk voor de gezondheid én het zelfvertrouwen van u, uw kinderen en uw medewerkers. 

Jammer genoeg vergt onderhoud van tanden vaak een grote beet uit het budget. Kosten voor een implantaat, kroon of prothese kunnen snel oplopen, terwijl de mutualiteit maar beperkt tussenkomt. Met een aanvullende tandzorgverzekering kan u daar iets aan doen. Zo wordt maximaal 80% van de tandartskosten terugbetaald en dit tot een plafond van 4.000 euro per jaar. 

Hoe sneller de polis wordt afgesloten, hoe beter de dekking!

Het verzekerde bedrag van de waarborg stijgt elk jaar tot aan het vierde contractjaar. Hoe sneller de polis dus wordt afgesloten, hoe interessanter. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn voor jonge kinderen die op termijn een beugel of andere orthodontische behandelingen nodig hebben. Bovendien kan het hele gezin worden verzekerd binnen één en dezelfde polis, maar zo’n familiale aansluiting is zeker niet verplicht. Bijt uw tanden dus niet stuk op tandartskosten en informeer bij uw verzekeringsmakelaar voor een tandverzekering.

Tandverzekering als aanvullende employee benefit!

In de war for talent zijn werkgevers net als topsporters op zoek naar de zogenaamde “marginal gains”: kleine aanvullingen op het verloningspakket die een groot verschil kunnen maken. We denken daarbij aan een leasefiets, een tak23-groepsverzekering, een hospitalisatieverzekering … Maar voor een beperkte extra premie kan ook een aanvullende tandzorgverzekering worden opgenomen in een hospitalisatieverzekering voor werknemers. Veel werkgevers en HR-managers toveren dankzij deze aanvulling letterlijk en figuurlijk een brede glimlach op het gezicht van hun medewerkers.

Callant Financieel Advies ondersteunt en begeleidt in een op maat gemaakt verzekeringspakket voor de employee benefits van uw bedrijf. Tover een brede glimlach op het gezicht van uw medewerkers en vraag een gesprek via advies@callant.be. Wenst u meer info over het aanbod van Callant Financieel Advies? www.callantfinancieeladvies.be. 

CALLANT FINANCIEEL ADVIES NV

Kapellestraat 113
8020 Oostkamp
advies@callant.be 
www.callantfinancieeladvies.be

Een groepsverzekering kan het verschil maken in de war for talent

CALLANT-QUADRI-ENG
Lees het gehele artikel

Alternatieve loonvoordelen meer dan ooit in trek

Zowat alle bedrijven worden vandaag geconfronteerd met de war for talent. In een goed hr-beleid gaat het echter niet alleen om nieuw talent aantrekken, maar ook ervaren medewerkers aan boord houden. Steeds meer bedrijven beseffen dit en willen hier ook op inzetten. In een wereld van competitieve salarispakketten kan een aanvullend pensioenplan met bijkomende risicodekkingen een interessante oplossing zijn. 

De groepsverzekering, een onderdeel van het aanvullend pensioen, is nog steeds één van de meest optimale vormen van alternatief verlonen. De loonkost daalt met 12,6% en de gestorte premie is fiscaal aftrekbaar. De ervaring leert dat een groepsverzekering een sterk gewaardeerd element van de verloning vormt voor werknemers. Via een groepsverzekering toont u, dat u een “caring employer” bent.

De werknemer krijgt immers een mooi geschenk. De groepsverzekering zal hem niet alleen verzekeren van een behoud van zijn levensstandaard bij pensionering, ze wordt tevens niet belast als voordeel in natura. En bovendien is het netto-voordeel een minimale interest van 1,75%.

Dit wordt verduidelijkt in onderstaande simulatie:

Dit wordt verduidelijkt in onderstaande simulatie:

Een werknemer van 40 jaar krijgt gedurende 27 jaar een brutopremie van 1.000 euro gestort in een groepsverzekering. Met een minimaal rendement van 0,25% en een winstdeelname van 1,50%, ontvangt de werknemer op 67-jarige leeftijd een netto-kapitaal van 20.253,86 euro. Bij cash-verloning had hij een rendement van 32% moeten halen om hetzelfde netto-kapitaal te krijgen. Zelfs nu de groepsverzekering al jarenlang een laag rendement oplevert, blijft het voor de werknemer moeilijk om dit verschil dicht te rijden met de opbrengsten van een privébelegging of investering in bijvoorbeeld vastgoed.

Werkgevers worden verplicht om een minimaal rendement van 1,75% te garanderen. Dat vormt in de huidige marktomstandigheden een “zwaard van Damocles”. De rendementen in een Tak21-formule, goed voor 82% van de markt, zijn uiterst laag en in een aanvullend pensioenplan voor werknemers (met vaste bijdrage of cash-balance) loopt de werkgever dus het risico om te moeten bijpassen tot een rendement van 1,75%. Maar ook al zijn de rendementen laag, toch blijft de groepsverzekering de investering waard, zelfs bij onderfinanciering. Het nettovoordeel weegt immers door. 

Tak21 vs. Tak23

Bij Callant merken we dat steeds meer werkgevers naast de problematiek van onderfinanciering ook de impact van de zeer hoge inflatie willen aanpakken. Men stapt af van het lage vaste rendement van een Tak21-belegging en gaat beleggen in een Tak23-formule (die geen rendements- of kapitaalsgarantie biedt). Het doel is om enerzijds een potentieel kleiner risico te lopen op onderfinanciering voor de werkgever en anderzijds voor de werknemer een attractief rendement te halen.

Een groepsverzekering leent zich perfect tot een Tak23-formule. Een belegging met periodieke stortingen betekent beleggen aan de gemiddelde koers op lange termijn tot pensioenleeftijd. Dit geeft wat tijd minder goede beursomstandigheden op termijn uit te vlakken. 

De belangrijkste troeven van een Tak23-formule zijn duidelijk. Het potentieel rendement ligt hoger dan in Tak21, dankzij een gediversifieerde & dynamische verdeling van de activa. Er is meer flexibiliteit door het actief en dynamisch beheer van de financiële activa, de regelmatige rebalancing en de mogelijkheid om marktopportuniteiten te grijpen. Heel belangrijk hierbij is ook het risicobeheer. U opteert best voor een oplossing die aangepast is aan uw risicobereidheid.

De rendementsgarantie is een drempel, maar Tak23-verzekeringen kunnen hier vaak mooie en hoge rendementen tegenover zetten die automatisch de wettelijke verplichting afdekken.

Door een groepsverzekering aan te bieden, beschermt u de koopkracht van uw werknemers bij pensioen. De verwachting is dat het wettelijk pensioen niet sterk gaat stijgen. In de huidige war for talent staat het retentiebeleid en het principe ‘caring employer’ op nummer 1 op de hr-agenda.

Een pensioenplan is een echte must! Voeg daarbij een verzekering tegen overlijden, gewaarborgd inkomen en medische kosten en bescherm uw werknemer en zijn gezin: caring employer! Vraag een gesprek aan via www.callant.be of callant@callant.be

Expert Peter Callant waarschuwt kmo’s voor nieuwe risico’s

Lees het gehele artikel

De meeste kmo’s gaan ervan uit dat ze goed verzekerd zijn en dat alles geregeld is met polissen die zichzelf jaarlijks hernieuwen. Maar ook de verzekeringssector staat niet stil. Er zijn een aantal trends en evoluties die kmo’s ertoe nopen hun verzekeringsportefeuille tegen het licht te houden. Toenemende cyberrisico’s en dalende rendementen in de groepsverzekering vragen om een actiever beheer van de verzekeringsportefeuille. 

Verzekeringsmakelaar Callant is in 30 jaar tijd uitgegroeid tot één van de grootste makelaars van het land. Met 130 medewerkers in kantoren in Oostkamp, Antwerpen en Geel realiseert het bedrijf een premieomzet van zo’n 130 miljoen euro. “We zijn in alle sectoren actief, met een sterke focus op kmo’s”, legt Peter Callant uit. “Door de jaren heen hebben we een leidende positie uitgebouwd in enkele nichesectoren zoals de visserij, transport, bouw, syndici, mobiliteit en afstuderende artsen. We leveren ook advies aan bedrijfsleiders rond financiële zaken en employee benefits.”

De makelaar ziet een grote uitdaging voor kmo’s in cyberveiligheid. “Er gaat geen week meer voorbij of we hebben weet van een nieuw schadegeval, klein of groot. Daarbij valt op dat cyberincidenten opvallend veel gelijkenissen vertonen met de schade bij een brand. Je hebt niet alleen de kost van de wederopbouw, maar vooral de gevolgschade na brand waardoor het bedrijf gedurende een bepaalde periode niet optimaal kan functioneren.” 

Peter Callant: “Door de aanhoudend lage rente moeten werkgevers extra bijdragen bovenop de kosten van hun Tak 21-groepsverzekering.”

Een ‘digitale brand’

Volgens Callant zijn de risico’s van een cyberaanval dus gelijkaardig, maar kan de schade nog groter zijn. “Als een bedrijf door een cyberaanval onbereikbaar wordt, als data gegijzeld wordt met ransomware of als kritische machines worden stilgelegd, zijn er minder of geen inkomsten, moeten de klanten elders hun goederen of diensten aankopen en dreig je als bedrijf marktaandeel te verliezen. De toekomst kan er door dat ene voorval plots heel somber uitzien”, weet de CEO. 

Om de risico’s en kosten die verbonden zijn aan cybercriminaliteit onder de aandacht te brengen, lanceerde Callant een tijd geleden de term ‘digitale brand’. “We moeten nog meer sensibiliseren bij kmo’s, om bedrijfsleiders bewuster te maken van de gevaren. De vraag is niet of, maar wanneer een bedrijf getroffen zal worden. Het aantal aanvallen stijgt jaar na jaar en de kans op een incident is reëel”, aldus Peter Callant. 

De verzekeringssector speelt daarop in met gespecialiseerde cyberverzekeringen. “Die vergen een gedegen analyse. Want nog te vaak blijkt uit dossiers die wij behandelen bij schade dat de risico’s ontoereikend of onjuist werden ingeschat. Laat je als bedrijf dus goed begeleiden! Wij hebben alvast geïnvesteerd in een productverantwoordelijke die een specialiste in cyber is en verzekeringspolissen op maat kan uitwerken voor kmo’s.”

Oplopende kosten voor groepsverzekering

Een tweede belangrijke trend heeft te maken met de groepsverzekering, de aanvullende pensioenverzekering die in vele bedrijven deel uitmaakt van het verloningspakket. In het verleden werden zowat alle groepsverzekeringen in de Tak 21 formule belegd, omwille van het stabiele rendement. Maar dat verhaal dreigt werkgevers nu op te zadelen met een hoge factuur.

Peter Callant: “Door de aanhoudend lage rentevoeten, zien we dat de verzekeringsmaatschappijen het rendement van die Tak 21-groepsverzekeringen stelselmatig hebben laten dalen. Maar de werkgever wordt door de overheid wel verplicht om een jaarlijks rendement van 1,75% te garanderen aan zijn medewerkers. Hij moet nu dus extra bijdragen bovenop de groepsverzekering om daaraan te voldoen.” 

Samen met zijn klanten gaat Callant op zoek naar oplossingen die op termijn wel de mogelijkheid bieden om die gewaarborgde rente, of meer, te halen. “We hebben vorig jaar resoluut voor Tak 23 gekozen als alternatief, een beleggingsformule met mooie rendementen binnen een duidelijk afgelijnd plan. Aangezien er in Europa geen structureel hogere rentes in het vooruitzicht liggen, hebben werkgevers weinig andere keuzes. Wij zullen hen helpen die problematiek aan te pakken en verwachten dat velen de switch naar Tak 23 zullen maken”, besluit Peter Callant.