Tagarchief: Bruno Vervisch

“Een familiebedrijf overlaten is geen evidentie”

KDS_Bruno_Vervisch_080222_6-ZEKER-GEBRUIKEN-(1)
Lees het gehele artikel

Ruim vijftien jaar geleden nam de Kortrijkse jurist Bruno Vervisch een ingrijpende beslissing. Hij ruilde zijn baan bij een grootbank (ING) voor een carrière als zelfstandige. Zijn missie en passie: kwalitatieve familiebedrijven professioneel bijstaan bij het scenario van een verkoop en dus een (gedeeltelijke) uitstap van de eigenaar, met een focus op overdracht aan industriële en financiële kopers. 

Familiebedrijven. Ze kunnen een bron van welvaart en rustige vastheid zijn. Maar ze kunnen evenzeer een sfeer van onbehagen, onrust en spanningen oproepen, zeker in het geval van een overdracht binnen de familie of aan derden. Niemand die dat beter weet dan Bruno Vervisch, die van het begeleiden van familiebedrijven bij hun verkoop aan derden, een persoonlijke professionele missie heeft gemaakt. 

Derde ogen zien nu eenmaal beter waar de angel zit. “Ik wil daarbij als onafhankelijk adviseur een full service, van a tot z, aanbieden en gooi mijn persoonlijk engagement in de weegschaal”, zegt Bruno Vervisch. “Ik zie mezelf als een klankbord én steunpilaar van de verkopende ondernemer, maar ik wil ook te allen tijde een kritische waarnemer blijven die ijvert voor het belang van het bedrijf en de continuïteit. Hierbij zijn de keuze van de juiste overnemer en absolute discretie cruciaal”.

“Familiebedrijven begeleiden bij de verkoop aan derden is een ware passie.”

Diverse scenario’s mogelijk 

De lange en zelfs indrukwekkende referentielijst van verkopen die Vervisch op vijftien jaar tijd heeft opgebouwd, zegt alles. Als expert in de materie weet Bruno beter dan wie ook dat er in de schoot van familiebedrijven veel bedreigende scenario’s mogelijk zijn als een ondernemer besluit dat het tijd is voor een nieuw tijdperk en om zijn bedrijf te verkopen. 

“De redenen waarom een ondernemer zijn dierbaarste goed achter zich wil laten, kunnen zeer divers zijn”, aldus Bruno Vervisch. “Er is geen opvolging, de onderneming maakt een te groot deel uit van het familievermogen, het bedrijf staat op een kruispunt, de aandeelhouders zitten niet meer op één lijn, er komt ‘an offer you can’t refuse’ of er ontstaat een echte noodzaak om te verkopen. Algemene regels bestaan dus niet, elk scenario vraagt een andere aanpak en elk familiebedrijf heeft ook zijn eigen DNA.”

Nood aan empathie

Een bedrijf overlaten is iets wat de meeste ondernemers maar één keer in hun carrière doen. In dat proces zorgen ‘vreemde ogen’ steevast voor een welgekomen meerwaarde. “Dat kan ook cruciaal zijn in onze specialisatie, die veel psychologisch vermogen en empathie vergt”, vindt Vervisch op basis van zijn ervaring. “Na de eigen familie is zijn bedrijf vaak datgene wat een ondernemer het meest dierbaar is. In het overnameproces rekent hij dan ook op iemand die hij kan vertrouwen, empathisch is en de emotionaliteit wil begrijpen, maar ook kan neutraliseren.” 

Bruno Vervisch volgt alle dossiers persoonlijk op, maar is niet te beroerd om, waar nodig en in het belang van het dossier, ook een beroep te doen op ad hoc experts waarmee een performant team wordt gevormd.

Waarom verkoopt een ondernemer zijn bedrijf?

KDS_Bruno_Vervisch_080222_6-ZEKER-GEBRUIKEN-(2)
Lees het gehele artikel

Wat drijft ondernemers ertoe om hun onderneming, vaak bijna hun dierbaarste goed, te verkopen? Zes ‘knipperlichtsituaties’:

1. Geen opvolging

Wanneer er geen kinderen zijn, of de kinderen zijn niet bekwaam of geïnteresseerd, of er zijn meerdere kinderen waardoor het voor de mogelijke opvolger financieel te zwaar wordt om de andere kinderen uit te kopen, kan de ondernemer beslissen over te gaan tot verkoop aan een derde. De laatste jaren is trouwens een positieve evolutie merkbaar. Vroeger werd zoon -of dochterlief, al dan niet bekwaam of geïnteresseerd, gedwongen om het familiebedrijf verder te zetten, wat meestal nefast is, zowel voor het kind als voor de onderneming. De laatste jaren aanvaardt een pater familias meer en meer dat dit geen zin heeft en dat hij zijn onderneming beter verkoopt en met de vrijgekomen gelden zijn kinderen een basis geeft om hun eigen toekomst uit te bouwen.

2. De onderneming maakt een te groot deel uit van het familievermogen

Dit kan niet enkel risicovol zijn – als het met de onderneming misloopt, dreigt men bijna het volledige familiepatrimonium kwijt te raken – maar bovendien bemoeilijkt dit een regeling indien er meerdere kinderen zijn. Daarom is een verkoop van de onderneming en een verdeling van de gelden onder de kinderen die liever cash krijgen dan niet-liquide aandelen, vaak de enige optie.

3. Op een kruispunt aangekomen

  • De onderneming is in goede doen en heeft nog potentieel, maar om verder te groeien naar een hoger niveau moeten bijkomende investeringen gebeuren in mensen, machines of gebouwen, wat opnieuw een enorme inspanning vergt. Dit is vaak het ogenblik waarop ondernemers voor zichzelf uitmaken dat ze niet meer de drive, de moed of de middelen hebben om deze volgende stap in de groei te zetten en dat deze beter wordt gezet door een nieuwe eigenaar.
  • Ondernemen wordt complexer: de vereisten op het vlak van vergunningen en milieu, de administratieve rompslomp, het vinden en houden van gemotiveerd en gekwalificeerd personeel, de druk van veeleisende klanten, enz. Sommige ondernemers raken hierdoor uitgeblust of moeten voor zichzelf toegeven dat dit alles hun petje te boven gaat. Ze zijn te veel ‘manager’ geworden en hebben heimwee naar de tijd toen ze nog echt ondernemer waren en bij wijze van spreken, zelf op de werkvloer stonden.

4. Onenigheid tussen aandeelhouders

Een patstelling tussen aandeelhouders die een totaal verschillende visie hebben over het beleid en de toekomst van de onderneming, leidt vaak tot immobilisme. Dringende en noodzakelijke beslissingen worden uitgesteld, wat nefast kan zijn als het te lang aansleept. Indien het conflict onoplosbaar blijkt, rest als enige optie een uitkoopregeling onder de aandeelhouders, of, indien niet mogelijk, een volledige verkoop aan een derde.

5. An offer you can’t refuse

Er is nog nooit zoveel cash beschikbaar geweest bij industriële groepen, private equity en family funds waarmee ze bedrijven benaderen voor een overname.

Het is aan te raden om in zo’n geval minstens altijd te luisteren en een vraag tot een gesprek niet zomaar af te wijzen, ook al denkt u helemaal nog niet aan de verkoop van uw onderneming. Zeker als u in een sector actief bent waar een sterke consolidatie aan de gang is, en waar de ene na de andere sectorgenoot door grote spelers wordt overgenomen, loopt u wel eens het risico, door koppig elk bod af te wijzen, op termijn alleen achter te blijven en in de problemen te komen.

6. Uit noodzaak

Ondernemingen die door een sterke groei of door de (Corona)crisis financiële problemen hebben, worden vandaag steeds meer geconfronteerd met banken die zich stroef opstellen en geen bijkomende kredieten willen verstrekken. Als men geen andere middelen kan aantrekken, is een verkoop vaak de enige optie.