Tagarchief: Futurn

Projectontwikkelaar Futurn zet eerste stappen in Wallonië

Render_Walle
Lees het gehele artikel

“Zoeken naar het ei van Columbus”

In ruim tien jaar tijd hebben Frederik Baert en Gunther Biddelo met hun Kortrijkse bedrijf Futurn een naam en een referentielijst opgebouwd om van te dromen. Binnen de sector van projectontwikkeling zocht en vond de goed geoliede tandem zijn eigen stek en niche: vervallen gebouwen of terreinen herontwikkelen tot hoogstaand bedrijfsvastgoed. In tijden van schaarste aan industriegronden, is dat meer en meer het ei van Columbus.

Hoe kwamen jullie op het idee om Futurn uit de grond te stampen?

Frederik Baert: Gunther en ik waren collega’s bij Koramic Real Estate. Een leuke job, waar we veel geleerd hebben, maar de goesting om zélf te ondernemen werd almaar sterker. Op een dag gingen we in de auto aan de praat over de toekomst en beslisten we om samen een nieuw bedrijf op te starten. De ­focus op bedrijfsvastgoed was evident. 

Hoe langer het idee rijpte, hoe sterker onze overtuiging dat het herontwikkelen van oude bedrijventerreinen onze corebusiness zou worden. We snijden geen greenfields aan, beperken de footprint en herwaarderen verloren gewaande gebouwen en terreinen. Onze aanpak was dus vanaf de start duurzaam.

Hoe begin je een bedrijf in zo’n kapitaalintensieve business?

Gunther Biddelo: Dat was inderdaad een uitdaging. Om niet alle last op onze eigen schouders te hijsen, hebben we het aandeelhouderschap verdeeld over vier partijen. We haalden twee sterke en door de wol geverfde ondernemers aan boord: Mathi Gijbels (­Gijbels Group) en Serge Hannecart (Lifeworld). 

Frederik Baert: Zij zorgden voor kapitaal­inbreng, maar hun kennis van en inzicht in de markt is nog steeds bijzonder waardevol. Met de aanbreng van enkele projecten gaven ze ons ook een vliegende start. Gunther en ikzelf zijn de kapiteins op het schip, maar het wordt de goede richting uitgestuurd met vier bestuurders, die erg complementair zijn. We hebben een goed evenwicht gevonden tussen sturen en coachen. Wij zijn ondernemend, zij zijn ondernemers die ons het duwtje in de rug geven.

Gunther Biddelo en Frederik Baert, de goed geoliede tandem achter projectontwikkelaar Futurn.

Futurn startte in 2010, kort na de bankencrisis en de daarmee gepaard gaande vastgoedcrisis… Was dat geen moeilijk moment?

Frederik Baert: Gelukkig hebben we daar toen niet al te lang bij stilgestaan. Je mag ook zeggen dat het een gok was, hoor. Maar intussen is bewezen dat we in het juiste gat van de markt zijn gesprongen.

Gunther Biddelo: We prijzen onszelf gelukkig dat we in de loop der jaren het vertrouwen hebben gewonnen van de bankwereld. Elk dossier is anders, maar doorgaans kiezen we voor een gezonde verhouding tussen eigen en vreemd kapitaal.

Hoe zagen jullie het bedrijfsvastgoed evolueren?

Gunther Biddelo: Aanvankelijk waren er kleinschalige projecten, maar we evolueren naar steeds grotere, als het ware van klassieke projectontwikkeling naar gebiedsontwikkeling. Ten tweede zagen we de focus langzaam maar zeker evolueren van solitaire projecten naar bedrijfscampussen met gedeelde functies zoals vergaderzalen, parking, sportinfrastructuur, park- en communitymanagement, enz. En als laatste neemt het belang van duurzaamheid alleen maar toe. Wij maken werk van zonne- en windenergie en warmtenetten, maar bekijken ook hoe we de beschikbare energie optimaal kunnen verdelen over de verschillende gebruikers op onze sites. Zo voorkomen we onnodige verbruikspieken en inefficiënt energiegebruik. 

Hoe duurzaam kan je in werkelijkheid zijn?

Gunther Biddelo: Wij hebben onze eigen normen, en die liggen een stuk hoger dan wat de wet voorschrijft. Maar duurzaamheid gaat verder dan louter ecologie. Concreet: waar we bestaande structuren kunnen behouden, doen we dat. Daarnaast kiezen we voor een ‘gestapelde’ aanpak. We staan onze klanten bijvoorbeeld niet toe om een enorme foot­print in te nemen met een klassiek gelijkvloers productieconcept, maar we ontwikkelen samen met hen een vooruitstrevende verticale aanpak.

Welke plannen ontwikkelen jullie in de regio Kortrijk?

Gunther Biddelo: We bereiden momenteel alles voor om op Walle de voormalige BIC-­fabriek te herontwikkelen. Deze site is gelegen in een zone voor milieubelastende industrie, maar die bestemming is eigenlijk niet meer wenselijk. Samen met de Stad Kortrijk werd de bestemming daarom herbekeken via de opmaak van een RUP. Bogdan & Van Broeck werd aangesteld als stedenbouwkundige. Na de herbestemming willen we hier een nieuw project realiseren. 

Frederik Baert: Samen met Goedefroo+
Goedefroo, de architect van ons hoofdkantoor D-One, beogen we een gemengde herontwikkeling met hoofdzakelijk bedrijvigheid aangevuld met wonen en kantoren, zodat de levendigheid van de stad doorgetrokken wordt naar de bedrijvencampus.

Droogt het aanbod voor herbestemming in Vlaanderen niet snel op?

Frederik Baert: Daar maken we ons geen zorgen over. Europa’s ESG-normen zullen ervoor zorgen dat bedrijven op zoek gaan naar ‘ESG-fit’ vastgoed, en daardoor zullen oudere sites leeg komen te staan. Dat biedt Futurn kansen om te herontwikkelen. 

Liggen er ook kansen in Wallonië?

Frederik Baert: We hebben onze eerste stappen gezet in Wallonië. We starten bijvoorbeeld binnenkort met een nieuwe ontwikkeling in Lillois (Braine L’Alleud), maar er is inderdaad nog ruimte voor expansie. 

Gunther Biddelo: Er liggen zeker nog kansen. De druk op de markt is er gevoelig lager dan in Vlaanderen, met een groter aanbod en lagere grondprijzen tot gevolg. Wordt ­vervolgd dus!

Kortrijkse BIC-site krijgt een nieuw leven

Lees het gehele artikel

In de drukbezette vastgoedmarkt zocht en vond Futurn zijn eigen niche. Het spoort in heel Vlaanderen oude industriële sites op om ze nieuw leven in te blazen. Alleen of met partners. De inmiddels indrukwekkende referentielijst liegt er niet om: Futurn wordt als expert in de materie gewaardeerd. Nu pakt het in zijn thuisstad Kortrijk ook de gewezen en welbekende BIC-site op Walle aan.

De BIC-site, vlak bij het centrum van Kortrijk, is een bekende locatie. In een ver verleden werd hier een heuse textielfabriek neergepoot te midden van een woonwijk. In de jaren negentig vestigde de bekende industrieel Philippe Vlerick er zijn tapijtenbedrijf BIC. Later sloeg ook Arne Quinze er nog zijn tenten op. Momenteel wordt de ruimte ingenomen door drukkerij Drukta, een tradingbedrijf van de familie Delfosse, en de creatieve think tank Creax.

Futurn staat nu klaar om de terreinen op te waarderen. “Het is de bedoeling om de vroegere BIC-fabriek te herontwikkelen”, zegt manager Frederik Baert. “We wachten op de afronding van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, dat de bestemming moet bevestigen, zijnde een mix van bedrijvigheid, kantoren en een beperkt stuk wonen. Zo’n mix aan activiteiten, met bestaande gebouwen als basis, is het visitekaartje dat we al vaak hebben afgegeven.”

Frederik Baert: “Futurn wil een mix van functies aanbieden bij duurzame herontwikkelingen.”

Managers Frederik Baert en Gunther Biddelo verwijzen onder meer naar het West Gate-project in Groot-Bijgaarden en naar de nieuwe invulling van de oude Recor-fabriek in Hasselt. In Drogenbos zit met de gewezen Catala-site nog een nieuw project in de pijplijn, goed voor 11 hectare.

Twee satellietkantoren

Futurn telt 20 medewerkers en heeft zich van meet af aan gedifferentieerd van de klassieke projectontwikkelaars. “We zoeken een ideale mix tussen intensief ruimtegebruik (meerdere lagen), duurzame herontwikkeling (met hergebruik van bestaande structuren) en een aantrekkelijke vormgeving en architectuur”, aldus Baert. “En dat alles in een economisch betaalbare en maatschappelijk gedragen context.”

De Kortrijkse hoofdzetel van Futurn aan de Pottelberg (bekend als D-One) mag als voorbeeld dienen waar al die criteria samenkomen. Overigens heeft Futurn, gezien zijn groei en brede actieradius, ook al twee satellietkantoren uit de grond gestampt in Groot-Bijgaarden en Hasselt.