Tagarchief: Decupere & Partners

“De rode draad voor ondernemers”

DECUPERE-EN-PARTNERS-DEC-2021-104
Lees het gehele artikel

Decupere & Partners telt ondertussen 134 medewerkers, verspreid over negen kantoren, en toch doet de persoonlijke aanpak denken aan een kleinschalig kantoor voor fiscaliteit en strategisch advies. De voorbije jaren groeide het kantoor uit tot een totaaladviseur voor kleine en middelgrote ondernemingen. Een verjonging bij de vennoten-kantoorhouders laat bovendien een frisse wind waaien doorheen het team. 

Het wordt er de laatste jaren niet eenvoudiger op voor ondernemers. De wetgeving verstrengt en evolueert razendsnel. De digitalisering is niet meer uit de weg te gaan en brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Korte deadlines om administratieve en boekhoudkundige zaken in orde te brengen, voegen nog extra druk op de schouders toe. Decupere & Partners staat ondernemers bij in het opvolgen en vervullen van alle administratieve en fiscale formaliteiten. “Aanvankelijk lag onze focus op boekhouding. Nu is dat slechts het begin: uiteraard moeten de cijfers kloppen en goed opgevolgd worden. Onze echte meerwaarde voor de ondernemer zit in de waardevolle inzichten die we uit de cijfers halen, een stevige basis om de juiste beslissingen te nemen voor je bedrijf”, zegt Dieter Bonte, CCO bij Decupere & ­Partners.

Dieter Bonte: “De echte meerwaarde voor de ondernemer zit in wat je met de cijfers doet.”

Een stevig groeitraject

Heel wat klanten van Decupere & Partners zitten in een groeifase. Daar weten Dieter en zijn team alles over. Ze breidden de afgelopen jaren uit en groeien gestaag verder. Het bedrijf nam ook diverse kleine kantoren over, met maximaal behoud van het bestaande personeel en dus ook van de opgebouwde expertise. “In 2011 startten we onder de naam Decupere & Partners met een dertigtal medewerkers. Toen bouwden we al op jarenlange ervaring”, legt Dieter uit. “Sindsdien zijn we stevig gegroeid. We vullen ons team toegewijde en allround dossierbeheerders aan met specialisten in deelgebieden. Zo hebben we onder meer zeven juristen en drie hr-adviseurs aan boord. Dat laatste is een recente pijler, waarmee we nog beter inspelen op de noden van onze klanten.”

Door dat grote team en de geografische spreiding van de kantoren heeft elke ondernemer, van eenmanszaak of start-up tot mature kmo, een vast aanspreekpunt in de buurt, aangevuld met de passende experts. Elk van de negen kantoren wordt geleid door een vennoot, die met een frisse blik de koers uitzet. “Ondanks onze grootteorde, die ons slagkracht en flexibiliteit geeft, gaan we prat op de persoonlijke aanpak”, benadrukt Bonte. “Kleine dingen maken daarbij een groot verschil. Bel je naar je vaste kantoor, dan herkent de telefooncentrale je nummer en verbindt je rechtstreeks door naar je dossierbeheerder. Zo heb je meteen de juiste persoon aan de lijn en krijg je snel de antwoorden die je ­nodig hebt.”

De groeiende expertise en de toenemende complexiteit voor ondernemers doet het zwaartepunt van de diensten bij Decupere & Partners steeds meer verschuiven naar de adviesrol. Vanuit een brede blik en met korte communicatielijnen. “Natuurlijk doen we nauwkeurig alle zaken die wettelijk vereist zijn, zoals de driemaandelijkse btw-aangifte. Toch gaan we telkens een stapje verder. We rapporteren cijfers en sturen het hele jaar bij, waar nodig. Dat gaat soms best ver: we helpen bijvoorbeeld structuren opzetten voor het hr-beleid van een ondernemer die voor het eerst personeel aanwerft. Als een co­piloot stippelen we de juiste weg uit voor elke individuele klant.”

Een management­vennootschap, iets voor u?

DECUPERE-EN-PARTNERS-DEC-2021-384
Lees het gehele artikel

Managementvennootschappen zijn populair voor bedrijfsleiders, zelfstandigen en directieleden. Of ze effectief zinvol zijn, hangt af van een aantal factoren. Er zijn verschillende juridische, praktische en fiscale redenen om in overweging te nemen.

De keuze voor een managementvennootschap in plaats van het uitoefenen van een beroep in eigen naam, kan ingegeven zijn vanuit een risicobeperkend perspectief. Op die manier kan men immers het privévermogen afschermen van het bedrijfsvermogen, voor eventuele claims die voortvloeien uit bijvoorbeeld beroepsfouten. Ook het opbouwen van een vermogen binnen de managementvennootschap (eerder dan in de exploitatievennootschap), is een manier om aan risicobeperking te doen. Op termijn kan de managementvennootschap ook evolueren naar een patrimoniumvennootschap, met mogelijkheden voor een latere successieoverdracht.

Loonoptimalisatie

Managementvennootschappen worden ook vaak ingezet om de loonoptimalisatie naar een ander niveau te verschuiven. Bestuurders in een exploitatievennootschap hebben vaak verschillende ideeën over de manier waarop hun verloning moet worden vormgegeven. Terwijl de ene een duurdere bedrijfswagen ambieert, richt de andere zich mogelijks meer op pensioenopbouw. Aangezien de fiscale behandeling van deze voordelen niet gelijk is, leidt dit vaak tot frustraties. Door het inschakelen van een eigen management­vennootschap, kan dit probleem eenvoudig opgelost worden. Elk beslist over de besteding van zijn eigen budget.

Uiteraard is een managementvennootschap in sommige gevallen ook aan te raden vanuit een fiscaal perspectief, als een middel om de verloning te optimaliseren. Daarbij wordt in eerste instantie getracht om de klassieke cash bezoldiging zo laag mogelijk te houden, maar aan te vullen met extralegale voordelen, die een fiscaalvriendelijke behandeling genieten.

Zo mag u bijvoorbeeld van de fiscus binnen bepaalde grenzen op een voordelige wijze aan pensioenopbouw doen via uw managementvennootschap. De premies zijn aftrekbaar voor uw vennootschap en niet belastbaar in uw hoofde. Daartegenover staat wel een fiscale eindafrekening bij de uitkering van uw pensioen­kapitaal (minimaal 10%, te verhogen met o.m. gemeentebelasting en RIZIV-bijdragen). Maar wat u netto overhoudt, is aanzienlijk hoger dan wanneer u enkel een traditionele bezoldiging heeft uitgekeerd. Uw mogelijkheden voor pensioenopbouw hangen wel af van de bezoldiging door de vennootschap: hoe hoger de (fiscaal dure) bezoldiging, hoe hoger de (fiscaal voordelige) pensioenopbouw mag zijn. Het komt er dan ook op aan om een goed evenwicht te vinden.

“Het oprichten en begeleiden van een management­vennootschap omvat veel facetten die in overweging moeten worden genomen.”

Liquidatiereserves

Eenmaal de alternatieve bezoldigingen geoptimaliseerd zijn, kunnen we kijken om de reserves die opgebouwd worden binnen de vennootschap op een voordelige manier uit te keren via ofwel een zogenaamd ‘VVPR-bis dividend’ ofwel via liquidatiereserves. Daarbij bespaart u niet alleen sociale bijdragen uit, maar kan er ook worden genoten van een verlaagde roerende voorheffing op de uitgekeerde dividenden.

De keuze tussen beide dividendstelsels maken we naargelang uw persoonlijke situatie en voorkeuren. Zo zal het VVPR-bis-stelsel leiden tot een vluggere uitkering van voordelige dividenden aan een verlaagd tarief roerende voorheffing van 15%. U hoeft slechts een éénmalige wachtperiode te doorlopen, waarbij u vanaf uw derde boekjaar (volgend op het boekjaar van de inbreng) dit stelsel kan gaan toepassen. Eenmaal de wachttermijn voorbij, kan u steeds gebruik maken van de regeling, zolang u blijft voldoen aan de voorwaarden.

Het tweede stelsel, de liquidatiereserves, vereisen steeds een wachttermijn van vijf jaar. Ieder jaar dient u hiervoor, bij de bestemming van de winst, te kiezen of u een liquidatiereserve aanlegt op uw balans. U betaalt dan onmiddellijk 10% heffing. In ruil daarvoor kan u het gereserveerde dividend na verloop van vijf jaar uitkeren mits betaling van een aanvullende roerende voorheffing van 5%. Omwille van de manier van berekenen, is de totale belastingdruk dan 13,64%. Interessant aan de liquidatiereserves is evenwel dat, wanneer u niet kiest voor een uitkering van de dividenden, maar deze in de vennootschap houdt tot wanneer u bijvoorbeeld uw activiteit stopzet en tot vereffening overgaat, er geen bijkomende belasting meer is. De totale belastingdruk beperkt zich bijgevolg tot 10% in dat geval. Wanneer uw pensioen nadert, kan het dan ook lonen om van dividendpolitiek te veranderen.

Het oprichten en begeleiden van een managementvennootschap omvat dus veel facetten die in overweging moeten worden genomen. Decupere & Partners kan u hierbij ­vakkundig helpen. 

Marc Gielis, Belastingsconsulent Decupere & Partners.