Hét toonaangevende zakenplatform voor Vlaanderen
De rol van artificiële intelligentie bij fusies en overnames
Filip De Clercq: “Artificiële intelligentie en ChatGPT zullen de wereld van fusies, overnames en overdrachten van familiebedrijven vereenvoudigen.”

De rol van artificiële intelligentie bij fusies en overnames

Schrijft ChatGPT straks het overnamecontract? 

Artificiële intelligentie (AI) is een hot topic. Volgens een recente Amerikaanse studie hecht een derde van de CEO’s van beursgenoteerde bedrijven in het eerste kwartaal van 2023 de meeste aandacht aan de impact van artificiële intelligentie en ChatGPT voor hun business. Wij stellen ons de vraag of deze technologie in de toekomst ook veel impact zal hebben bij overdrachten, fusies en opvolging binnen familiebedrijven.

Familiebedrijven worden al generaties lang gedragen en bestuurd vanuit een menselijke benadering. Die benadering staat ook centraal bij de overdracht naar een volgende generatie of een verkoop aan derden. De beslissing wordt bepaald door zowel de overdrager als door de overnemer. Als er een nieuwe generatie klaar staat, kiest men meestal voor een overdracht. Als er twijfels zijn, wordt het familiebedrijf meestal verkocht aan derden. Dit is een moeilijk en subjectief proces waarbij buikgevoel, emoties en soms weinig rationele denkpatronen de bovenhand voeren. 

Een bedrijf overdragen of verkopen is een lang traject met meerdere invalshoeken voor zowel de overdragende ondernemer als zijn opvolger. Het gaat niet alleen over het overdragen van aandelen, kennis, expertise, inzichten en visie. Het gaat ook over het ontwikkelen van visie voor de toekomst. Familiebedrijven zonder toekomstvisie worden zelden overgedragen en zijn meestal ook onverkoopbaar aan derden. Om die visies over het familiebedrijf en haar sector te kunnen formuleren, zal artificiële intelligentie of machine learning in de toekomst ondersteuning kunnen geven. 

Interpretatie blijft een vereiste

Technologieën kunnen evenwel nooit definitieve beslissingen nemen. AI is een product van computers. De meerwaarde tegenover het menselijk brein zit in de grotere snelheid, hogere rekenkracht en het vermogen tot analyse van gigantische databestanden. Ze kunnen databestanden over internationale markten, producten en bedrijven analyseren en hieruit trends of mogelijke scenario’s beschrijven. Maar de uitkomst hiervan is nooit exact en vraagt altijd interpretatie. 

Artificiële intelligentie heeft ook geen emotionele dimensie, wat absoluut noodzakelijk is bij verkoop of overdracht van een familiebedrijf. Door gebruik te maken van AI zullen overdrager en overnemer evenwel met meer kennis van zaken en met succes een transactie kunnen realiseren. De slaagkansen zullen verhogen door een betere inschatting en onderbouwde kennis van de verschillende strategische opties voor het familiebedrijf.

Wie nog meer wil weten over de overdracht van het familiebedrijf, kan dit recente boek van Filip De Clercq lezen.

Snellere beslissingen

Door beschikbare data over je bedrijf en je sector te laten analyseren door krachtige computers, kom je sneller tot een bedrijfs­advies gebaseerd op grondigere analyses dan bij voorstellen van een managementteam. Je zal door AI sneller kunnen overgaan tot het nemen van een beslissing voor je familiebedrijf. Maar, net zoals bij een bevraging van een managementteam moet je ook bij AI een foutmarge in acht nemen. 

AI gaat immers uit van opgeslagen informatie en data. Omdat informatie en data over kleine bedrijfssuccessen altijd sneller gepubliceerd en gedeeld worden dan informatie over mislukte bedrijfsstrategieën, dienen de adviezen en analyses van bedrijfsstrategieën op basis van AI altijd aangevuld met een corrigerende menselijke benadering.

Dankzij artificiële intelligentie zullen de processen die doorlopen moeten worden bij fusies en overnames sneller en grondiger kunnen worden uitgerold. Boekhoudkundige onderzoeken (due diligence) of juridisch-fiscale analyses kunnen straks door computers worden overgenomen. Als de overdrager zijn netwerk beschikbaar stelt voor een door AI gedreven computertool, dan kan dit de doorlooptijden en de accuraatheid van de due diligence alleen maar ten goede komen. Artificiële intelligentie zal de kwaliteit en de snelheid van fusies en overnames verbeteren. 

Overnamecontracten 

ChatGPT is een vorm van AI, die via een krachtig netwerk van computers niet alleen informatie opzoekt, maar die ook snel aanbiedt als tekst. De voorgelegde tekst is het resultaat van een analyse van een gigantische database van beschikbare bestanden en gelijkaardige teksten. Je zou kunnen veronderstellen dat je op basis van ChatGPT ook een definitief overnamecontract kan bekomen in een zeer kort tijdsbestek. Dit is zeer gevaarlijk. Het kan voor een ontwerptekst zorgen, maar die gebruik je best niet als definitief contract. Overdrachten of verkopen van een familiebedrijf is altijd maatwerk en dit kan een computer niet distilleren uit een gigantische database. 

Artificiële intelligentie en ChatGPT zijn fantastische computertools en zullen de wereld van fusies, overnames en overdrachten van familiebedrijven vereenvoudigen. Zo zullen overnemers en overdragers over veel meer informatie beschikken om de overdracht of aankoop van het bedrijf te evalueren. Door AI wordt de rol van de overnamebegeleider nog belangrijker bij overnametrajecten. Hij zal niet meer enkel het doorgeefluik zijn van de info over het bedrijf of van de data bij de due dilligence. Deze taken zullen worden overgenomen door technologie. 

De begeleider zal nog meer op een deskundige manier de overlater en overnemer moeten adviseren en bijstaan met de mogelijkheden van AI in de bedrijfsvoering en het overnameproces. Hij zal de resultaten ook juist moeten kunnen interpreteren en duiden voor de verschillende partijen bij een bedrijfsoverdracht. 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details