Tagarchief: UGent

Steeds ruimer aanbod moet Vlaming overtuigen

LLL-foto-1
Lees het gehele artikel

Levenslang leren kan mee de war for talent oplossen

De war for talent woedt in alle hevigheid. Bedrijven ondervinden veel moeite om vacatures ingevuld te krijgen en zoeken met man en macht naar nieuw talent. Een zaligmakende oplossing voor de schaarste op de arbeidsmarkt is er niet. Maar experts zijn het er wel over eens dat levenslang leren een deel van het antwoord is. Niet toevallig wordt het aanbod aan nieuwe opleidingen steeds groter.

In 2021 volgde slechts één op de vijf Vlamingen op arbeidsleeftijd (25 – 64 jaar) een opleiding, blijkt uit cijfers van het statistische bureau Statbel. Dat resultaat is nog een flink eind verwijderd van de Europese doelstelling voor 2025, met name dat 47% van de volwassenen jaarlijks een opleiding volgt. We moeten dus met z’n allen meer gaan bijleren. Niet omdat de doelstelling het zegt, maar omdat het resoluut nodig is.

Heel wat disciplines veranderen en nieuwe technologieën vergen nieuwe vakkennis. Het Regionaal Technologisch Centrum West-Vlaanderen bundelde bijvoorbeeld de krachten met negen andere organisaties en bedrijven om vakleerkrachten sanitair en verwarming een bijscholing aan te bieden. “Door de omslag van fossiele naar hernieuwbare energie moet een installateur een steeds bredere kennis van sanitaire en cv-installatietechnieken hebben. Dat vraagt om een bijsturing van de opleiding”, vertelt Sammy Decoene van het RTC West-Vlaanderen.

“Door de samenwerking konden vakleerkrachten uit 15 scholen hun kennis van sanitair en verwarming aanscherpen, zodat ze hun leerlingen beter kunnen klaarstomen voor de arbeidsmarkt. Er werd een educatief pakket uitgewerkt en de partners stellen ook infrastructuur en apparatuur ter beschikking.” Een mooi voorbeeld van levenslang leren, waarbij het bedrijfsleven mee investeert in de opleiding.

Frank Devlieghere en Peter Ragaert: “Het programma Sustainable Food Packaging is uniek in Europa.”

Zes nieuwe postgraduaten en manama’s

De nood aan bijkomende opleidingen is ook de universiteiten niet ontgaan. KU Leuven en UGent bundelden de krachten om het aanbod in West-Vlaanderen uit te breiden met drie nieuwe postgraduaten en drie bijkomende manama’s. Zo startte dit jaar in Kortrijk een postgraduaat rond AI voor ingenieurs en computerwetenschappers. Volgend academiejaar zal die opleiding ook als master-na-master worden aangeboden.

“We tellen nu 24 deelnemers uit een brede waaier aan sectoren en bedrijven: van machinebouwers over technologiebedrijven tot consultants”, vertelt professor Mathias Verbeke van de KU Leuven. “We brengen academische kennis bij over AI en machine learning, maar er is veel aandacht voor concrete cases uit het bedrijfsleven. Zo zal Renson een sessie brengen over hoe zij met datascience en AI werken voor hun slimme HVAC-systemen en bekijken we ook een case van Melexis, dat AI inzet om de kwaliteit van zijn chips te verhogen.”

Dit is één van de aspecten die in opmars is in het kader van de transitie naar industrie 4.0. Mede daardoor hebben maakbedrijven nood aan bijkomende kennis rond slimmer produceren en slimmere producten. KU Leuven en UGent werkten samen een nieuw postgraduaat en manama over ‘Smart operations and maintenance in industry’ uit.

Professor Davy Pissoort: “Wanneer slimme technologie haar intrede doet, heb je in een bedrijf nood aan mensen met specifieke skills om die transformatie uit te voeren. Vaak gaat veel aandacht naar change management, maar veel minder naar de technologische en praktische kant van de zaak. Wij mikken voor ons postgraduaat bijvoorbeeld op mensen met een opleiding elektronica, werktuigkunde, informatica … maar ook wie zich door ervaring heeft bekwaamd, kan kandideren.”

Frank Devlieghere en Peter Ragaert: “Het programma Sustainable Food Packaging is uniek in Europa.”

In de voedingsindustrie is dan weer heel wat te doen rond duurzamere verpakkingen. De UGent speelt erop in met het nieuwe traject ‘­Sustainable Food Packaging’. Professor Frank Devlieghere: “De evolutie naar duurzame verpakkingen vraagt om een grondige reflectie: hoe komen we tot een duurzamere verpakking? Hoe beïnvloedt die verpakking de kwaliteit van de levensmiddelen? En hoe zorgen we dat die duurzame verpakking het levensmiddel beter en langer bewaart?”

Deze opleiding is uniek in Europa en het enthousiasme in de sector is groot. Ook hier is het praktijkaspect belangrijk: “Twee van de professoren hebben brede industriële ervaring. Studenten zullen hun thesis maken over een case bij een bedrijf of overheidsinstelling die rond verpakking werkt. Zo zoeken ze mee naar oplossingen voor specifieke verpakkingsvragen die zich vandaag stellen”, besluit Frank ­Devlieghere.

6 gloednieuwe universitaire opleidingen in West-Vlaanderen

Smart-OM-campus-Kortrijk
Lees het gehele artikel

“Onze flexibele leertrajecten zijn op maat gesneden van professionals”

Levenslang leren, reskilling, upskilling… staan hoog op vele beleidsagenda’s en in West-Vlaanderen werd dat beleid nu vertaald in concrete opleidingen. De opleidingen kwamen tot stand in nauwe samenwerking met het werkveld en beantwoorden aan reële, vaak urgente, noden van het bedrijfsleven. Het nieuwe opleidingsaanbod sluit ook naadloos aan op de speerpuntsectoren waarin West-Vlaanderen sterk staat: mechatronica, voeding en artificiële intelligentie. 

Davy Pissoort en Johannes Cottyn: “Er moet meer aandacht gaan naar de technologische en praktische kant bij de implementatie van industry 4.0 en slimme systemen.” 

Met de inrichting van maar liefst 3 nieuwe master-na-masterprogramma’s komen KU Leuven en UGent tegemoet aan de nood op de arbeidsmarkt aan nieuwe hooggeschoolde technische profielen. De opleidingen worden zo ingericht dat naast pas afgestudeerde masterstudenten ook professionals kunnen aansluiten. Er komen hybride en online lesvormen, een combinatie van dag- en avondonderwijs, en de mogelijkheid om de programma’s gespreid over enkele jaren op te nemen. Die flexibiliteit moet de combinatie tussen de opleiding en een job of gezinsleven mogelijk maken.

Naast de manama’s worden 3 postgraduaten ingericht. Ze omvatten een aantal vakken uit de manama’s en kunnen gezien worden als een opstap naar meer, maar ook op zichzelf staan ze stevig. Naast het postgraduaat AI in Business and Industry, dat al loopt, starten alle andere opleidingen in 2022 of 2023 in Kortrijk, Brugge of in beide steden. Deze nieuwe en unieke opleidingen moeten het hoger onderwijs in West-Vlaanderen een boost geven en ook de samenwerking tussen de universiteiten en het bedrijfsleven stimuleren.

In de opleiding ‘Smart Operations and Maintenance in Industry’ worden de juiste skills aangeleerd om slimme technologieën te implementeren.

West-Vlaanderen uitbouwen als kennisregio 

Eén van de nieuwe opleidingen richt zich op de adoptie van artificiële intelligentie in ‘Business and Industry’. “Bedrijven verdringen elkaar nu al om AI-talent aan te trekken. Maar het zou verkeerd zijn te denken dat we dat talent uit het buitenland moeten ­halen. West-Vlaanderen is een regio waar veel bedrijven rond data science en artificiële intelligentie werken. En met deze opleidingen kunnen we ons talent de nieuwe skills aanleren die nodig zijn om tot doeltreffende oplossingen voor industriële vraagstukken te komen”, stelt professor Mathias Verbeke van KU Leuven.

Frank Devlieghere en Peter Ragaert: “Het programma Sustainable Food Packaging is uniek in Europa.” 

Het is de West-Vlaamse campus van KU Leuven in Brugge die de nieuwe master-na-masteropleiding ‘AI in Business & Industry’ zal aanbieden. “We vertrekken vanuit de bestaande postgraduaatsopleiding, die op drie pijlers steunt: technologie, business en industrie. Bij de manama komt er nog een vierde pijler rond maatschappelijke aspecten, zoals juridische en ethische vraagstukken, bij. In zowel het postgraduaat als de manama zullen we intensief met bedrijven samenwerken en dat gaat verder dan een stage of masterproef. Experten uit die bedrijven zullen ook zelf modules verzorgen”, aldus professor Lieven De Lathauwer van KU Leuven.

Mathias Verbeke met zijn team: “Bedrijven verdringen elkaar om AI-professionals aan te trekken. We moeten hen hier opleiden.”

Dicht bij het werkveld

Die sterke link met het werkveld vinden we ook in de master-na-masteropleiding ‘Sustainable Food Packaging’ die op UGent Campus Kortrijk georganiseerd wordt. Professor Peter Ragaert van Universiteit Gent: “We mikken in deze opleiding op drie groepen van deelnemers: zowel pas afgestudeerde masters, internationale studenten, als professionals die zich in duurzame voedingsverpakkingen willen specialiseren. De vorming is heel praktijkgericht. De bedoeling is dat er samen met de bedrijfswereld rond casestudies wordt gewerkt en dat bedrijven ook mogelijke onderzoeksvragen in het kader van een thesis aanreiken.”

De modulaire opbouw van het curriculum zorgt er bovendien voor dat de deelnemers de sessies deels online en deels in Kortrijk kunnen volgen. “We verwachten de deelnemers wel elke vrijdag op de campus in Kortrijk, waar ze onder andere in het VEG-i-TEC-gebouw, het ‘living lab’ voor de aardappel- en groenteverwerkende industrie, aan de slag kunnen met verpakkingsmachines. Hun ­fysieke aanwezigheid is belangrijk om op langere termijn een schakel te worden in een internationaal netwerk voor de ‘­packaging community’”, gaat professor Frank ­Devlieghere van UGent verder.

Kurt Stockman: “Bedrijven met een interessante case mogen zich steeds aanmelden.”

Een boost voor je digitale transformatie

De derde opleiding ‘Smart Operations and Maintenance in Industry’ richt haar pijlen op de maakindustrie, maar is ook voor ­operationeel intensieve sectoren relevant. Hiervoor slaan KU Leuven en UGent de handen in elkaar. “Deze samenwerking biedt een unieke kans om onze kennis te bundelen en een nieuw competentieprofiel af te leveren. Wie de opleiding succesvol afrondt, zal de nodige vaardigheden hebben om de omschakeling naar slimme technologieën voor operationele processen en onderhoud te realiseren, en dat zowel op machine- als fabrieksniveau. Dat is essentieel in de transformatie naar Industrie 4.0. We mikken op hogere technische profielen uit binnen- en buitenland. De colleges worden daarom in het Engels aangeboden”, stelt professor Davy Pissoort van KU Leuven. 

Mathias Verbeke en Lieven De Lathauwer: “Het eerste postgraduaat Artificial Intelligence in Business and Industry trok 24 deelnemers aan uit diverse sectoren.”

Ook in deze opleiding wordt nauw met de industrie samengewerkt. “Bedrijven met een interessante case mogen zich steeds aanmelden. We komen in ieder geval tegemoet aan de vraag om meer academische kennis aan te bieden aan werknemers die te weinig onderlegd zijn in de selectie, implementatie en het gebruik van nieuwe technologieën. Voor bedrijven is dit een opportuniteit en kan het hun evolutie naar Industrie 4.0 in een stroomversnelling brengen. Werknemers zullen de verworven inzichten immers automatisch meenemen naar de werkvloer”, aldus professor Kurt Stockman van UGent.