Tagarchief: Dewulf-Verstichel

“Interim management is veel meer dan een noodoplossing”

DV0035
Lees het gehele artikel

Na de jarenlange zakelijke samenwerking tussen Colin Dewulf (psycholoog en eigenaar van HR Flux, actief in HR services) en Mario Verstichel (handelsingenieur en bedrijfsconsultant, bestuurder in ondernemingen) en een aantal adviesprojecten ‘ad hoc’  kwam het idee om gezamenlijk een consultingbedrijf op te starten. Zo is Dewulf-Verstichel geboren. De naam beklemtoont het persoonlijk karakter van de dienstverlening. De essentie van de dienstverlening is ‘Board Advisory’ of vrij vertaald: sterk advies voor bedrijf en familie.

Colin en Mario zijn door hun achtergrond zeer complementair. Zij staan borg voor zeer genuanceerd en to-the-point advies. Hun benadering is holistisch, waarbij naast de zakelijke en bedrijfseconomische elementen ook de meer ‘emotioneel geladen’ onderwerpen mee in beschouwing worden genomen. Klanten weten dit te appreciëren.

Raad van advies als hefboom voor professionalisering

Ondertussen heeft Dewulf-Verstichel met succes een aantal bedrijven begeleid bij de formulering en de uitwerking van een missie, visie en strategie en de opstart van een raad van advies.

In de loop van deze eerste periode verzorgde Dewulf-Verstichel tevens met succes een 3-tal seminaries. Deze seminaries zijn gratis en worden gesmaakt door de deelnemers. Na het formele gedeelte met een interessante, interactieve uiteenzetting volgt er steevast een verzorgde walking diner met mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen en te netwerken. Zo leren de klanten van Dewulf-Verstichel ook van elkaar. Op donderdag 13 oktober 2022 staat er een vierde seminarie op het programma met Rudy Aernoudt als gastspreker. (zie inzet)

The war for talent en interim management

Elke ondernemer en manager heeft er de mond van vol : “We vinden geen mensen meer, de juiste competenties ontbreken, mensen zijn niet meer trouw, etc…” We zijn in een wereld terecht gekomen waar mensen vooral op zoek zijn naar individueel geluk, evenwicht en harmonie. Noem het een sociale revolutie waarbij het verwerven van meer status of een betere levensstandaard niet meer noodzakelijk de belangrijkste motivatoren zijn voor vele werknemers. ‘Self-employment’ is meer en meer aan de orde. Professionals worden zo de CEO van hun eigen loopbaan. Ze beslissen graag zelf wat ze doen of niet, wanneer en hoe ze het doen.

De markt van interim management is dan ook in volle ontwikkeling. Vandaag de dag is interim management trouwens veel meer dan een noodoplossing of een manier om een crisisperiode te overbruggen. Veel bedrijven doen een beroep op interim management wanneer de kennis, die van strategisch belang kan zijn om als onderneming verder te groeien, binnen de onderneming ontbreekt.

Vanuit deze marktcontext en de duidelijke vraag van klanten uiteraard is bij ‘Dewulf-Verstichel’ het idee ontstaan om naast het strategisch advies ook interim management aan te bieden. Er werd beslist om dit enkel op ‘C-Level’ aan te bieden, in drie domeinen:

– general management

– finance en ICT

– HR management. 

Voor het onderdeel finance en ICT zal er binnenkort nog een derde partner toetreden tot Dewulf-Verstichel.

Interim management bij Dewulf-Verstichel

De interim managers worden bij Dewulf-Verstichel zorgvuldig geselecteerd. Hiervoor doen we uiteraard ook een beroep op HR Flux. Naast de competenties houden we ook heel bewust rekening met de persoonlijkheid van de kandidaat interim managers. Hierin onderscheidt Dewulf-Verstichel zich duidelijk van andere marktspelers, waarbij vooral het functionele speelt. Wij zoeken naar de perfecte match. 

De minimum duurtijd van een interim-opdracht is 3 maanden. De interim managers worden van dichtbij gevolgd door een partner die hen met raad en daad bijstaat. Elke partner staat in voor de kwaliteit in de 3 domeinen. Voor general management is dat Mario, voor Finance en ICT komt er een nieuwe partner en voor HR is dat Colin.

Gelet op de uiterst lichte structuur van Dewulf-Verstichel kan er aan zeer competitieve én soepele voorwaarden worden gewerkt. De eerste interim managers onder de vlag van Dewulf-Verstichel zijn inmiddels reeds opgestart.

Colin Dewulf
+32 475 61 82 66 
colin.dewulf@outlook.com

Mario Verstichel
+32 475 27 79 28
mario.verstichel@outlook.com

De raad van advies/bestuur als hefboom voor uw professionalisering

DV0035
Lees het gehele artikel

Typisch zien we dat het succes van veel familiale kmo’s start bij de dynamiek en het sterke enthousiasme van de bedrijfsleider(s). Denk aan het lanceren van een nieuw product, bijkomende dienstverlening, enzovoort. Ze zijn als het ware het begin en het einde. Maar naarmate het bedrijf groeit, is er nood aan professionalisering. Een raad van advies of raad van bestuur is daar een goed instrument voor.

Wanneer een familiaal geleide kmo groeit, moet de onderneming evolueren naar een organisatie die op zichzelf staat en autonoom kan functioneren, zonder dat de bedrijfsleider nog over alles moet beslissen. Voor hem of haar betekent dit afstand nemen en meer delegeren. Deze professionalisering zorgt voor continuïteit in de onderneming en heeft als bijkomend voordeel dat de aandeelhouderswaarde wordt versterkt.  

Raad van advies als hefboom

In deze groeifase kan de installatie van een raad van advies haar toegevoegde waarde tonen. Het is een adviserend orgaan dat heel wat extra expertise en ervaring binnen brengt. Het opzetten van een raad van advies is niet wettelijk geregeld en biedt de mogelijkheid om flexibel in te spelen op de specifieke noden van de onderneming. Een bijkomend voordeel is dat de bedrijfsleider zijn of haar effectieve (juridische) bevoegdheid niet afstaat. Deze blijft dus bij de bedrijfsleider, of indien deze er al is, binnen de raad van bestuur.

Dewulf-Verstichel begeleidt bedrijven, bedrijfsleiders en families door deze transitie. Het gaat om een samenwerking tussen Colin Dewulf, psycholoog en ondernemer (HR Flux), en Mario Verstichel, handelsingenieur en bestuurder, consultant in diverse ondernemingen. De focus van de dienstverlening ligt op de installatie van raden van advies en raden van bestuur. Wij begeleiden familiebedrijven ook in dossiers van opvolging, bij het opmaken van familiecharters, conflictbemiddeling, M&A, enzovoort. We vallen hiervoor terug op een uitgebreid netwerk van experten en partners.

Eigenaarsvisie als eerste noodzakelijke stap

Voor de installatie van een raad van advies vertrekken we steevast vanuit de eigenaarsvisie van de aandeelhouders. Het opstellen van dergelijke eigenaarsvisie is de eerste en noodzakelijke stap. Om daartoe te komen, leggen we in een drietal sessies de missie en visie van de ondernemer vast.  

Verder kijken we naar de organisatie vanuit 5 verschillende invalshoeken: markt en klant, methodes en processen, financiële middelen, mens en organisatie en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Het resultaat is een helder rapport met daarin een samenvatting van de strategische prioriteiten van de organisatie, gestructureerd volgens de 5 deeldomeinen. Zo’n rapport over de eigenaarsvisie is bepalend voor de samenstelling van de raad van advies en geeft de juiste richting aan.

Keuze adviseurs objectiveren

Na de validatie van de eigenaarsvisie door de aandeelhouders vormt het toepassen van een aangepast competentiemodel de volgende stap in onze methodologie. We weten immers uit ervaring dat dit een onderscheidend element in het proces is. Te vaak gebeurt de keuze van een extern adviseur of bestuurder immers op basis van subjectieve elementen. Het gaat bijvoorbeeld louter om een kennis of iemand waarmee er een goede klik is.

Net zoals bij een geslaagd selectieproces gaat het niet enkel over formele factoren zoals ervaring of kennis van de sector. We hebben vooral aandacht voor betrokkenheid en het begrijpen van de context door onze adviseurs. De combinatie van de juiste drive én complementaire competenties met de andere aandeelhouders/adviseurs of bestuurders, kan voor iedere organisatie immers een heel grote meerwaarde betekenen. Dankzij ons partnership met HR Flux, dat over een database met C-level professionals beschikt, kunnen we efficiënt en snel de juiste kandidaten voorstellen.

Procesbewaker bij de opstart

Een duidelijke uitleg van de eigenaarsvisie met de hieraan verbonden strategische projecten helpt aandeelhouders/opdrachtgevers en adviseurs/bestuurders om de juiste focus te leggen én te behouden. Dewulf-Verstichel is als ‘procesbewaker’ aanwezig bij de opstart van de raden van advies. Zo houden we de vinger aan de pols. Na een viertal bijeenkomsten evalueren we ook de werking van de raad.

Vanaf september 2022 zullen we ook interim management aanbieden met experten die on site een bedrijf kunnen bijstaan in General Management, Finance en ICT en HRM. Ook dat kan bijdragen aan de professionalisering van kmo’s.

Waterpoort 5
8500 Kortrijk
info@hrflux.be
www.hrflux.be