Tagarchief: Cyberverzekering

“Veel meer vraag naar cyberverzekeringen bij ondernemers”

Q-&-O
Lees het gehele artikel

Gespecialiseerd advies is een noodzaak

Verzekeringen is een complexe materie en de verzekeringsmarkt evolueert voortdurend. Om de bedrijfsrisico’s op de juiste manier in te dekken, is het nuttig een specialist, die de materie volledig beheerst, om raad te vragen. Q&O Verzekeringen uit Waregem is een betrouwbare partner voor ondernemers die onafhankelijk advies willen over risicobeheersing, verzekering en schaderegeling. De vraag naar cyberverzekeringen zit alvast in de lift.

Begin jaren 80 werd Q&O Verzekeringen opgericht als onafhankelijke B2B-verzekeringsmakelaar door Edmond Quintin & Ludo Orens. Hun familienamen dienden als inspiratie voor de bedrijfsnaam. Ondertussen staan Ludo Orens, Stefanie Clement en Lieven Valcke aan het roer van Q&O. De letters verwijzen nu naar ‘Qualified & ­Outstanding’. Samen leidt het trio een team van 70 verzekeringsexperten.

“Q&O heeft vanaf de start een sterke service als uitgangspunt genomen. Mond-aan-mond-reclame verklaart dan ook de mooie jaarlijkse groei. Klanten blijven ons trouw. We blijven inzetten op service en staan onze klanten steeds met raad en daad bij, ongeacht de uitdagingen van het moment die ons voorgeschoteld worden”, aldus gedelegeerd bestuurder Stefanie Clement. 

“Als onafhankelijke, gespecialiseerde makelaar hebben we toegang tot het aanbod van heel wat verzekeringsmaatschappijen, in tegenstelling tot een verzekeringsagent die afhankelijk is van de specifieke verzekeringsmaatschappij waar hij voor werkt. Die onafhankelijkheid laat toe om de beste oplossing te zoeken op de markt, op maat van de noden van een onderneming.” 

Q&O Verzekeringen is gevestigd in Waregem.

Toenemende trends 

Zowel bij verzekeringsmaatschappijen als -makelaars is er dezer dagen een enorme consolidatie. Zo nam Q&O Verzekeringen in april het verzekeringskantoor Pauwels-Maes uit Torhout over. Met de overname verstevigt het bedrijf zijn positie in de top van België als gespecialiseerd verzekeringsmakelaar voor ondernemingen.  

“Deze schaalvergroting laat ons toe verder te specialiseren en biedt de mogelijkheid om onze klanten, die ook groeien en internationaliseren, nog beter te adviseren”, vertelt Lieven Valcke, mede-gedelegeerd bestuurder bij Q&O Verzekeringen. De specialisatie is geen overbodige luxe, want het domein van bedrijfsverzekeringen zit in volle evolutie. 

Bedrijven en ondernemers komen bijvoorbeeld steeds vaker aankloppen om zich te verzekeren tegen cyberincidenten. Vandaag is immers elke onderneming een potentieel doelwit. De kosten van een cyberincident, zoals hacking of CEO-fraude, lopen hoog op, maar een goede verzekering kan daarbij helpen. “Met een cyberverzekering dek je zowel je eigen verlies als de aansprakelijkheid tegenover derden. Daarnaast bieden we ook afzonderlijke fraudeoplossingen voor zaken die niet gedekt worden in een klassieke ­cyberpolis”, stelt Lieven. 

​“We bieden ook afzonderlijke fraudeoplossingen voor zaken die niet gedekt worden in een klassieke cyberverzekering.”

Stijgende vraag advies en verzekeringen 

Een ander hot topic is de groepsverzekering, een vaak gebruikt extralegaal voordeel voor medewerkers. Daarop moet de werkgever een jaarlijks minimum rendement van 1,75%. Garanderen. Maar heel wat verzekeringsmaatschappijen bieden een veel lager rendement, als gevolg van de lage langetermijnrente.  

Stefanie Clement: “Dit betekent dus dat de werkgever het verschil moet bijpassen. Gelet op de stijging van heel wat andere kosten voor bedrijven, is dat geen goed nieuws. Bij Q&O Verzekeringen stellen we daarom onder meer tak23-producten voor als invulling van de groepsverzekeringen. We bekijken in functie van elke klant wat de aangewezen ­oplossing is.” 

Tot slot verwijst ze nog naar een andere trend: “We merken dat het veel complexer geworden is wanneer er schade tussen verschillende partijen optreedt. Waar vroeger eerder gekeken werd naar een pragmatische oplossing om snel weer vooruit te kunnen, wordt nu alles uit de kast gehaald om het eigen gelijk te halen. Deze trend doet de nood aan een goede makelaar toenemen”, voegt Stefanie Clement toe. “Een goede makelaar zal het dossier proactief beheren en, zeker bij schadedossiers, zijn stempel drukken.”

Cyberverzekering moet een evidente verzekering worden

Lees het gehele artikel

VAN VERDWENEN KLANTENGEGEVENS TOT TECHNISCHE WERKLOOSHEID DOOR CYBERAANVAL

Het gebeurt steeds vaker dat organisaties of ondernemingen het slachtoffer worden van digitale terreur. Cyberaanvallen leiden vaak tot onherstelbare schade aan bedrijfssystemen en -gegevens. Steeds meer bedrijven zoeken daarom hun toevlucht tot een cyberverzekering. “Bij verzekeringsmakelaar Callant is het aantal aangiftes van een dergelijke cyberaanval in twee jaar tijd maar liefst verdubbeld”, zegt CEO Peter Callant. “En de dreiging komt steeds dichterbij: van vrij doorzichtige phishing-mails tot grootschalige, georganiseerde ransomware-aanvallen.”

“Elk bedrijf vindt het evident om verzekeringen af te sluiten tegen bedrijfsschade na brand, aansluitend bij hun brandpolis”, vertelt Peter Callant. “Het principe is eenvoudig: een gedekt schadegeval in de brandpolis kan aanleiding geven tot een vergoeding die grotendeels alle financiële gevolgen opvangt van de onderbreking van de activiteit door dat bewuste schadegeval. Maar nog te weinig ondernemers staan stil bij de gevolgen van een ‘digitale’ brand.”

Dagelijks zouden in België maar liefst 624 cyberaanvallen worden uitgevoerd. Broodnodige data, die cruciaal zijn voor de dagelijkse werking van een bedrijf of overheid, worden gestolen of onleesbaar versleuteld. Gevoelige info over het bedrijf of – soms nog erger – de klanten gaat verloren. Dat kan leiden tot problemen op het vlak van aansprakelijkheid, administratieve boetes, interne kosten en reputatieschade. 

Financiële kater voorkomen

Een cyberaanval kan uw bedrijf met een enorme financiële kater opzadelen. Stel u voor: klantengegevens, leveranciersgegevens, bestellingen, routeplanning, stock­gegevens, facturatie … verdwenen of tijdelijk niet beschikbaar. Wanneer alle activiteit in het bedrijf stilvalt, omdat cruciale IT-systemen gehackt zijn, heeft dat quasi onmiddellijk een daling van de omzet tot gevolg. 

Bovendien geeft zo’n meltdown volgens de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening geen aanleiding tot het aanvragen van technische werkeloosheid. En dus kunnen de kosten zoals het wedersamenstellen van softwaregegevens, overuren personeel, bijstand van IT-securityspecialisten … gigantisch oplopen.

“Daarom is enkele jaren geleden de cyberverzekering in het leven geroepen. De polis dekt de financiële schade die wordt veroorzaakt binnen een computersysteem/netwerk, zonder dat er sprake is van materiële schade”, verduidelijkt Peter Callant. “Schade binnen het eigen bedrijf, maar ook bij derden, zoals bedrijven waarmee u zaken doet. Voorbije jaren kwam deze polis vooral in de actualiteit naar aanleiding van de GDPR-reglementering, maar het gaat veel verder dan een dergelijke bescherming.”

Cyberpolis biedt vier waarborgen

Gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen noteren een voortdurende toename van schadegevallen die ontstaan na zo’n ‘digitale brand’. In 2015 was 30% van alle claims nog in verband te brengen met cyberaanvallen, in 2019 was dat al meer dan 70%. Uiteraard is een doeltreffend preventiebeleid van primordiaal belang, maar een aanvullende verzekering kan de schade meer dan beperken.

Een cyberpolis biedt vier waarborgen, op het vlak van aansprakelijkheid, bedrijfsschade, kosten en eigen schade. 

· AANSPRAKELIJKHEID: inbreuk op per-soonsgegevens opgeslagen in computersystemen van de klant, verspreiding van klantengegevens door kwaadwilligheid of menselijke fout, administratieve sancties opgelegd door een toezichthouder voor inbreuken op de gegevensbescherming (GDPR), verdediging tegen claims van derden, betalen van de schadevergoeding, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, inbreuk op privéleven van een persoon, verspreiding van persoonsgegevens.

· BEDRIJFSSCHADE: financiële ­verliezen, technische werkloosheid, verlies van om-
zet ten gevolge van een onderbreking van de activiteit. 

· KOSTEN: crisismanagement, crisiscommunicatie, crisisconsulenten om reputatieschade te voorkomen of te beperken, kosten voor digitaal onderzoek en vaststellen van de omvang van de schade, herstel/recuperatie/reproduceren van databases en netwerken en websites, bijstand van een IT-securityspecialist, klantenondersteuning, callcenter, reputatieherstel.

· EIGEN SCHADE: terugbetaling van afpersingskosten, cyberdiefstal (gelden overgeschreven van een rekening van een klant naar een rekening van derden).

Een cyberpolis is specifiek waardoor het aangeraden wordt om een voorstel op maat te laten opmaken door uw verzekeraar. Callant wil vooral het nut van een dergelijke polis onderstrepen in het belang van de klant. “Want cybercriminaliteit is niet meer de ver-van-ons-bed-show, het kan zowel u als mij overkomen als we straks onze laptop opstarten”, besluit Peter Callant.