Hét toonaangevende zakenplatform voor Vlaanderen
Een management­vennootschap, iets voor u?

Een management­vennootschap, iets voor u?

Managementvennootschappen zijn populair voor bedrijfsleiders, zelfstandigen en directieleden. Of ze effectief zinvol zijn, hangt af van een aantal factoren. Er zijn verschillende juridische, praktische en fiscale redenen om in overweging te nemen.

De keuze voor een managementvennootschap in plaats van het uitoefenen van een beroep in eigen naam, kan ingegeven zijn vanuit een risicobeperkend perspectief. Op die manier kan men immers het privévermogen afschermen van het bedrijfsvermogen, voor eventuele claims die voortvloeien uit bijvoorbeeld beroepsfouten. Ook het opbouwen van een vermogen binnen de managementvennootschap (eerder dan in de exploitatievennootschap), is een manier om aan risicobeperking te doen. Op termijn kan de managementvennootschap ook evolueren naar een patrimoniumvennootschap, met mogelijkheden voor een latere successieoverdracht.

Loonoptimalisatie

Managementvennootschappen worden ook vaak ingezet om de loonoptimalisatie naar een ander niveau te verschuiven. Bestuurders in een exploitatievennootschap hebben vaak verschillende ideeën over de manier waarop hun verloning moet worden vormgegeven. Terwijl de ene een duurdere bedrijfswagen ambieert, richt de andere zich mogelijks meer op pensioenopbouw. Aangezien de fiscale behandeling van deze voordelen niet gelijk is, leidt dit vaak tot frustraties. Door het inschakelen van een eigen management­vennootschap, kan dit probleem eenvoudig opgelost worden. Elk beslist over de besteding van zijn eigen budget.

Uiteraard is een managementvennootschap in sommige gevallen ook aan te raden vanuit een fiscaal perspectief, als een middel om de verloning te optimaliseren. Daarbij wordt in eerste instantie getracht om de klassieke cash bezoldiging zo laag mogelijk te houden, maar aan te vullen met extralegale voordelen, die een fiscaalvriendelijke behandeling genieten.

Zo mag u bijvoorbeeld van de fiscus binnen bepaalde grenzen op een voordelige wijze aan pensioenopbouw doen via uw managementvennootschap. De premies zijn aftrekbaar voor uw vennootschap en niet belastbaar in uw hoofde. Daartegenover staat wel een fiscale eindafrekening bij de uitkering van uw pensioen­kapitaal (minimaal 10%, te verhogen met o.m. gemeentebelasting en RIZIV-bijdragen). Maar wat u netto overhoudt, is aanzienlijk hoger dan wanneer u enkel een traditionele bezoldiging heeft uitgekeerd. Uw mogelijkheden voor pensioenopbouw hangen wel af van de bezoldiging door de vennootschap: hoe hoger de (fiscaal dure) bezoldiging, hoe hoger de (fiscaal voordelige) pensioenopbouw mag zijn. Het komt er dan ook op aan om een goed evenwicht te vinden.

“Het oprichten en begeleiden van een management­vennootschap omvat veel facetten die in overweging moeten worden genomen.”

Liquidatiereserves

Eenmaal de alternatieve bezoldigingen geoptimaliseerd zijn, kunnen we kijken om de reserves die opgebouwd worden binnen de vennootschap op een voordelige manier uit te keren via ofwel een zogenaamd ‘VVPR-bis dividend’ ofwel via liquidatiereserves. Daarbij bespaart u niet alleen sociale bijdragen uit, maar kan er ook worden genoten van een verlaagde roerende voorheffing op de uitgekeerde dividenden.

De keuze tussen beide dividendstelsels maken we naargelang uw persoonlijke situatie en voorkeuren. Zo zal het VVPR-bis-stelsel leiden tot een vluggere uitkering van voordelige dividenden aan een verlaagd tarief roerende voorheffing van 15%. U hoeft slechts een éénmalige wachtperiode te doorlopen, waarbij u vanaf uw derde boekjaar (volgend op het boekjaar van de inbreng) dit stelsel kan gaan toepassen. Eenmaal de wachttermijn voorbij, kan u steeds gebruik maken van de regeling, zolang u blijft voldoen aan de voorwaarden.

Het tweede stelsel, de liquidatiereserves, vereisen steeds een wachttermijn van vijf jaar. Ieder jaar dient u hiervoor, bij de bestemming van de winst, te kiezen of u een liquidatiereserve aanlegt op uw balans. U betaalt dan onmiddellijk 10% heffing. In ruil daarvoor kan u het gereserveerde dividend na verloop van vijf jaar uitkeren mits betaling van een aanvullende roerende voorheffing van 5%. Omwille van de manier van berekenen, is de totale belastingdruk dan 13,64%. Interessant aan de liquidatiereserves is evenwel dat, wanneer u niet kiest voor een uitkering van de dividenden, maar deze in de vennootschap houdt tot wanneer u bijvoorbeeld uw activiteit stopzet en tot vereffening overgaat, er geen bijkomende belasting meer is. De totale belastingdruk beperkt zich bijgevolg tot 10% in dat geval. Wanneer uw pensioen nadert, kan het dan ook lonen om van dividendpolitiek te veranderen.

Het oprichten en begeleiden van een managementvennootschap omvat dus veel facetten die in overweging moeten worden genomen. Decupere & Partners kan u hierbij ­vakkundig helpen. 

Marc Gielis, Belastingsconsulent Decupere & Partners. 

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details