Hét toonaangevende zakenplatform voor Vlaanderen
Burgemeester Hugo Maes van Temse aan het woord
Temse bouwde zijn economie uit aan de oevers van de Schelde.

Burgemeester Hugo Maes van Temse aan het woord

“Tegen 2030 kan de circulaire economie 1000 nieuwe jobs opleveren”

Temse dankt zijn groei en economische ontwikkeling aan zijn ligging aan de Schelde. In de 19de eeuw kende deze regio een bloeiende textielindustrie. Later werd Temse synoniem voor de Boelwerf, die na de Tweede Wereldoorlog internationaal naam maakte met de bouw van middelgrote schepen en tot 3500 werknemers telde. Midden jaren ’90 verdween de scheepsbouw definitief uit Temse. In de plaats ontwikkelde zich een divers economisch weefsel. Burgemeester Hugo Maes (CD&V) prijst zich gelukkig met die verscheidenheid aan bedrijven en ziet veel kansen in de verdere ontwikkeling van circulaire economie.

Burgemeester, wat typeert de economie van Temse anno 2023?

Hugo Maes: Decennialang werd de werkgelegenheid en welvaart van onze gemeente bepaald door enkele grote textielbedrijven en de Boelwerf. Die periode is afgesloten en gelukkig zijn we geëvolueerd naar een landschap met een grote verscheidenheid aan bedrijven, gespreid over de industriezones TTS, die meer dan 200 bedrijven en 5000 werknemers telt, en De Zaat waar 60 bedrijven met samen zo’n 1000 werknemers gevestigd zijn. Daarnaast is er ook een lokaal handelsapparaat, dat zich hoofdzakelijk in Temse-centrum bevindt.

Onder de bedrijven zijn er heel wat met internationale faam: medisch technologiebedrijf BD, Bilfinger Industrietechnik, de bouwgroep Cordeel, De Meyer Masters in Mechanics, Hubert De Backer, Kurve Lichttechniek Waasland, Mastervoice, enzovoort. In de werkgelegenheidscijfers scoort handel het hoogst (22%) gevolgd door de bouw­sector (14%) en de lokale industrie (13%). 

Hugo Maes: “We hechten belang aan een sterke dienst Lokale Economie om startende ondernemers de weg te wijzen.”

Wat maakt Temse aantrekkelijk voor bedrijven? 

Hugo Maes: Wij zijn een middelgrote gemeente met ruim 30.000 inwoners, strategisch gelegen aan de Schelde, vlakbij een wereldhaven en dicht bij de Nederlandse grens. Temse heeft een groeiende, jonge bevolking. Dat betekent dat wij als gemeente sterk moeten investeren in o.a. kinderopvang, dienstverlening en vrijetijdsinfrastructuur. Maar bedrijven vinden hier bovenal veel ­talent op de arbeidsmarkt.

Hoe ziet het bestuur de toekomst van de gemeente? 

Hugo Maes: We hebben een holistische ­visie op een ‘gezond en regeneratief Temse’, waarbij er acties komen in vier domeinen: de natuurlijke gemeente (we denken vanuit oplossingen die de natuur ons biedt), de verbonden gemeente (we maken plannen vanuit nabijheid, versterken onze lokale economie en willen groene energie zoveel mogelijk lokaal opwekken), de flexibele gemeente (we bouwen een toekomst uit op basis van de specifieke eigenschappen van onze gemeente) en de circulaire gemeente (we vermijden afval en gebruiken minder grondstoffen door te kiezen voor hergebruik van materialen).

Burgemeester Hugo Maes op bezoek bij het bedrijf Hubert De Backer: “Als middelgrote gemeente staan we dicht bij onze ondernemers.”

Dat klinkt erg ambitieus. Wat betekent dit voor het lokale economische beleid?

Hugo Maes: We willen een voortrekker zijn op het vlak van de circulaire economie. Daar is een strategisch plan voor uitgewerkt onder de noemer ‘TemseCirculair2030’. We verwachten dat dit 1000 circulaire jobs en een economische groei van 1% kan opleveren. Ook voor de sociale tewerkstelling, bijvoorbeeld in maatwerkbedrijven, schuilt hier potentieel. De sectoren waar we de meeste kansen zien, zijn agro-voeding, de bouw, organische afvalstromen en consumptiegoederen. We ontwikkelen alvast pilootprojecten samen met de Stad Sint-Niklaas, Voka en onze lokale ondernemersverenigingen. 

Op welke manier kan het gemeentebestuur een eigen economische koers varen? Welke hefbomen heeft u in handen?

Hugo Maes: Het uitgangspunt is dat we een gunstig ondernemersklimaat wensen te creëren. De focus ligt daarbij, zoals in vele andere gemeenten, op het ondersteunen van de lokale handel en horeca, op lokale mobiliteitsoplossingen, enzovoort. Maar, waar mogelijk, benutten we ook onze platformfunctie. Bijvoorbeeld om de belangen van onze ondernemers te verdedigen bij hogere overheden, niet onbelangrijk voor de grotere bedrijven in onze gemeente. Anderzijds proberen we de link te leggen tussen de aanwezige kennis binnen onze gemeente en aan kruisbestuiving te doen. We weten dat ondernemers graag van mekaar leren.

Als middelgrote gemeente staan we ook dicht bij onze ondernemers. Zo organiseren we driemaandelijks een ondernemersoverleg, waarin de vertegenwoordigers van de belangrijkste ondernemersverenigingen van de gemeente zetelen: TTS, Ondernemend Temse, Voka en UNIZO. We betrekken ook experts en partners zoals bijvoorbeeld Interwaas bij dat overleg. Dat levert goede resultaten op.

Wat heeft Temse te bieden voor startende ondernemers en start-ups? 

Hugo Maes: We hebben een sterke dienst Lokale Economie, om die jonge ondernemers op weg te helpen en hun vragen te beantwoorden over alles wat met ondernemen in Temse te maken heeft. Daarnaast zetten we sterk in op gemeenschapsvormende ­activiteiten en initiatieven, zoals onze lokale geschenkbon, landbouwmarkten en dergelijke meer.

Het vinden van nieuwe medewerkers blijft voor vele ondernemingen de grootste uitdaging. Hoe kan de gemeente haar bedrijven daarin helpen? 

Hugo Maes: Tweejaarlijks organiseren we in samenwerking met de VDAB en Ondernemend Temse een jobbeurs. Hierbij krijgen bedrijven uit Temse de kans om op zoek te gaan naar geschikte kandidaten om hun vacatures in te vullen. Werkzoekenden kunnen bij de stand van de VDAB dan weer hun CV laten opmaken of nakijken. Deze jobbeurs was een groot succes en daarom hebben we beslist om het initiatief vanaf dit jaar zelfs jaarlijks te gaan organiseren. 

De terreinen van de voormalige Boelwerf werden omgevormd tot De Zaat, een gemengde zone van bewoning en bedrijvigheid.

Een ander pijnpunt is de nood aan ruimte, zowel voor uitbreiding als nieuwe activiteiten. Heeft u nog gronden op voorraad voor nieuwe bedrijven?

Hugo Maes: Zoals vele andere gemeenten in het Waasland heeft ook Temse geen nieuwe industriegronden meer ter beschikking. We moeten dus binnen de bestaande zones werken. Samen met Interwaas, de Provincie Oost-Vlaanderen, de POM Oost-Vlaanderen en Stad Sint-Niklaas werken we daarom aan de reconversie van het regionaal bedrijventerrein TTS (Temse-Tielrode-Sint-Niklaas). Daar zijn vandaag meer dan 200 bedrijven gevestigd: kleine en grote logistieke bedrijven, groot- en detailhandel, concessiehouders, opleidingscentra en maakindustrie. We willen daar ruimte creëren voor voornamelijk grootschalige bedrijven in productie en verwerking, logistiek en distributie, met veel aandacht voor bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

Welke projecten met belang voor de bedrijven wil u nog in deze legislatuur realiseren? 

Hugo Maes: De heraanleg van het centrum en de herwaardering van de as Schoolstraat-Pastoor Boelstraat-Kouterstraat als mooie winkelstraat staat op de planning. Dit zal positief zijn voor de uitstraling van Temse. En de procedure loopt voor de renovatie en opwaardering van de industriezone TTS, ook daar hopen we nog de eerste stappen voor te zetten. Daarnaast is het Agentschap Wegen en Verkeer bezig met de voorbereidingen voor de realisatie van de Oostelijke Tangent, een nieuwe verbinding tussen het afrittencomplex van de E17 in Sint-Niklaas met de N70, naar de zone TTS toe. Dat moet de toegankelijkheid en mobiliteit van de bedrijven daar ten goede komen.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details